17 лист. 2015 р.

Як створити укрMeSH

Продовження.  Початок тут - http://eidea-lib.blogspot.com/2015/10/mesh-mesh.html
Одним із своїх значних здобутків за час роботи в ННМБУ вважаю впровадження єдиної версії MeSH в бібліотеки медичної мережі. Звісно, не лише я працювала над цим, але я доклала чимало сил та часу з тим, щоб це стало реальністю. Я вважаю, що слід і надалі зберігати єдине лінгвістичне забезпечення медичної мережі.
У попередніх повідомленнях я намагалася продемонструвати:
вади росMeSH
недосконалість знань про MeSH предметизаторів бібліотек України
відсутність належної методичної підтримки (нечасте оновлення MeSH, MeSH-мішанина в базах – присутність водночас нових і старих назв рубрик та ін.)
відсутність програмного забезпечення для предметизаторів та для пошуку інформації в БД, яке б враховувало всі нюанси MeSH.

Всі ці недоліки мають свої причини, які я не буду обговорювати, а хочу запропонувати своє бачення їх вирішення. Я бачу вирішення цих проблем у створенні перекладу MeSH на українську мову.
Я розумію, що на переклад держава грошей не дасть. Крім того, одній установі з цим важко буде впоратись. Тому мені здається доцільно створити некомерційну організацію (наприклад, існує UDC Consortium http://www.udcc.org/index.php), на чолі її повинен бути лікар (за фахом). Краще щоб ця організація існувала при медичному ун-ті або академії. Думаю, що там простіше організувати обговорення, круглі столи і т.д., є кафедра укр.мови. Робота з MeSH повинна бути постійна, це не тільки переклад, це й поширення з усім комплексом заходів, у тому числі й для бібліотекарів. MeSH оновлюється постійно – щомісяця (точніше 11 разів на рік, у вересні готують кумуляцію змін за рік) https://www.nlm.nih.gov/mesh/introduction.html. До речі, MeSH існує й у RDF (вже 2-а версія) http://id.nlm.nih.gov/mesh/
Якщо я вірно зрозуміла – ліцензія для перекладу не потрібна https://www.nlm.nih.gov/mesh/termscon.html
Зараз MeSH містить 27455 рубрик. Не всі вони використовуються в б-ках України. За моїми підрахунками приблизно 50 %. Якщо перекладати по 100 рубрик щодня, то за рік ця робота буде виконана (переклад рубрик). За півроку можна перекласти те, що використовують у бібліотеках зараз. Потім треба буде ще доповнити синонімами та описами.
Бібліотеки, за моїм задумом, мають відігравати найактивнішу роль. Це дозволить бібліотекарям краще пізнати MeSH. Добре було б якби організувалось дві команди – наприклад, 2 університетські бібліотеки (або більше :) ), результати роботи яких порівнювались та обговорювались. Чому дві команди? Я би використала google-переклад рубрик, з якого учасники могли б вибирати потрібний варіант або пропонувати свій. Не кажіть: "Уявляю, який це буде жах". Я спробувала. Результат для деяких рубрик наведу в кінці статті. Googlе чудово впорався з географічними назвами (але все одно слід перевіряти, помилки з росMeSH не перекладаються :( ), непогано з розділом А (Анатомія). Всі-всі розділи звісно не перекладала, але гадаю, що використання автоматичного перекладу спростить роботу.
Так чому дві команди? Обидві команди роблять протягом тижня один й той самий переклад (визначається певний обсяг на певний термін). Потім результати порівнюються (автоматично :)), якщо вони співпадають, то переклад вважається прийнятим. Якщо ні – на обговорення. Викладачам та студентам пропонується перевірити готовий варіант та варіанти для обговорення. Гадаю, що всім така робота буде на користь.

P.S. Ще слід зазначити, що створення укрMeSH - єдиний спосіб додати українські національні терміни. росMeSH містить понад 200 національних рубрик (їх нема в оригMeSH), це географічні назви, лікарські рослини, медичні препарати та деякі медичні терміни. Серед географічних рубрик в MeSH лише 3 наші - УКРАИНА, КРЫМ, ЧЕРНОБЫЛЬ.

І ще згадала про обов'язкові дескриптори, але, можливо, напишу ще один пост про MeSH.

Початок тут:

=======================================================================

Приклад файлу для опрацювання з google-перекладом

(Це просто приклад, не витрачайте час на заповнення, результати не пересилаються)

Qualifier Terms


 1. analogs & derivatives
  аналоги и дериваты


 2. abnormalities
  аномалии

 3. administration & dosage
  прием и дозировка

 4. adverse effects
  вредные воздействия

 5. agonists
  агонисты

 6. anatomy & histology
  анатомия и гистология

 7. antagonists & inhibitors
  антагонисты и ингибиторы

 8. analysis
  анализ

 9. biosynthesis
  биосинтез

 10. blood
  кровь

 11. blood supply
  кровоснабжение

 12. cerebrospinal fluid
  спинномозговая жидкость

 13. chemistry
  химия

 14. chemically induced
  химически вызванный

 15. classification
  классификация

 16. congenital
  врожденный

 17. complications
  осложнения

 18. chemical synthesis
  химический синтез

 19. contraindications
  противопоказания

 20. cytology
  цитология

 21. drug effects
  действие лекарственных препаратов

 22. deficiency
  дефицит

 23. diet therapy
  диетотерапия

 24. diagnosis
  диагностика

 25. drug therapy
  лекарственная терапия

 26. diagnostic use
  диагностическое применение


 27. economics
  экономика

 28. education
  обучение

 29. ethnology
  этнология

 30. embryology
  эмбриология

 31. enzymology
  энзимология

 32. epidemiology
  эпидемиология

 33. ethics
  этика

 34. etiology
  этиология

 35. growth & development
  рост и развитие

 36. genetics
  генетика

 37. history
  история

 38. immunology
  иммунология

 39. injuries
  повреждения

 40. isolation & purification
  выделение и очистка

 41. innervation
  иннервация

 42. instrumentation
  оборудование

 43. legislation & jurisprudence
  законодательство и юриспруденция

 44. manpower
  кадры

 45. metabolism
  метаболизм

 46. microbiology
  микробиология

 47. mortality
  смертность

 48. methods
  методы

 49. nursing
  уход

 50. organization & administration
  организация и управление

 51. pathology
  патология

 52. prevention & control
  профилактика и контроль

 53. pharmacology
  фармакология

 54. physiology
  физиология

 55. pharmacokinetics
  фармакокинетика

 56. poisoning
  отравления

 57. physiopathology
  патофизиология

 58. parasitology
  паразитология

 59. psychology
  психология

 60. pathogenicity
  патогенность

 61. radiography
  рентгенография

 62. radiation effects
  воздействие облучения

 63. rehabilitation
  реабилитация

 64. radionuclide imaging
  радиоизотопное изображение

 65. radiotherapy
  радиотерапия

 66. secondary
  вторичный

 67. supply & distribution
  снабжение и распределение

 68. secretion
  секреция

 69. statistics & numerical data
  статистика

 70. standards
  стандарты

 71. surgery
  хирургия

 72. trends
  тенденции

 73. therapy
  терапия

 74. transmission
  передача

 75. toxicity
  токсичность

 76. transplantation
  трансплантация

 77. therapeutic use
  терапевтическое применение

 78. ultrastructure
  ультраструктура

 79. urine
  моча

 80. ultrasonography
  ультрасонография

 81. utilization
  использование

 82. veterinary
  ветеринария

 83. virology
  вирусология

Немає коментарів:

Дописати коментар