17 лист. 2015 р.

Глибина використання MeSH як показник якості предметизації

Продовження.  Початок тут - http://eidea-lib.blogspot.com/2015/10/mesh-mesh.html

Перевірити якість предметизації важко. Одним з об'єктивних показників якості предметизації є підрахунок кількості рубрик на статтю, але зрозуміло, що такий аналіз не відображає влучність підібраних рубрик. Іншим показником якості може слугувати відсоток використаних рубрик від усіх доступних рубрик MeSH. Цей показник має сенс застосовувати для аналізу великої кількості записів. Він може відображати не тільки якість предметизації, а водночас якість комплектування. При вузькотематичному комплектуванні, наприклад, в НДІ, має сенс розглядати лише динаміку цього показника.
Показником який, на мою думку, слід хоча б раз на рік застосовувати медичним бібліотекам, є глибина предметизації.


Під глибиною предметизації я розумію усереднений показник рівня кожної рубрики відповідно до її коду. Як відомо, ієрархічна структура сучасного MeSH має 13 рівнів. MeSH-2010 також мав 13 рівнів. Нульовий рівень ієрархії включає 16 категорій та позначається буквами А...Z. Предметизація з використанням нульового рівня не можлива, ці 16 категорій не входять у базу MeSH. Більшість рубрик першого та другого рівня заборонено використовувати для індексування (в анотації росMeSH зазначається "не исп для индексирования и каталога"), але вони внесені в базу MeSH, тому предметизатори їх використовують. Наприклад, рубрика "АСПИРИН" має такі коди
D02.241.223.100.380.800.075
D02.241.511.390.700.075
D02.755.410.700.075
Відповідно до цих кодів, при використанні цієї рубрики глибина предметизації буде 7, 6, 5 для різних гілок дерева MeSH.

У повідомленні "Антологія бібліографічного запису однієї статті" проаналізовано як предметизували статтю "Муковісцидоз у дітей: помилки ранньої діагностики та їх аналіз / О. М. Охотнікова, Ю. І. Гладуш, Т. П. Іванова [та ін.]" у різних бібліотеках. Одна з бібліотек використала для предметизації єдину рубрику "ПЕДИАТРИЯ". Звичайно, це могла бути випадкова помилка. Код рубрики ПЕДИАТРИЯ - H02.403.670, глибина предметизації – 3.

Оскільки для різних категорій MeSH характерна різна довжина гілки MeSH-дерева, то доцільно проаналізувати глибину предметизації для кожної категорії окремо.

Графіки нижче відображають глибину предметизації у Зведеному каталозі (ЗК2011) відповідно до MeSH-2010 за різними категоріями. Пелюсткова діаграма та гістограма біля неї відображають одні й ті самі дані – значення глибини предметизації для кожного рівня кожної категорії. Голубий колір – значення для бази MeSH, бордовий – для ЗК2011
На пелюстковій діаграмі краще видно яка частка рубрик була використана. Підкреслю, що кожна рубрика з ЗК2011 враховувалася один раз. Тобто, рубрика ПЕДИАТРИЯ додавала у рівень 3 (три) категорії Н єдиницю. Всього в MeSH на рівні 3 категорії Н (Дісципліни та професії) 130 рубрик, з них використовувались хоча б один раз у ЗК2011 – 101.
Гістограма з зеленими стовпчиками відображає відсоток використання рубрик за рівнями. Як бачимо, перший та другий рівні активно використовуються, на жаль.

З графіків видно, що найгірше використовуються рубрики з категорій V (Характеристики публікацій) - 14%, В (Організми) – 24%, D (Хімічні речовини та лікарські засоби) та L (Інформатика) – по 35%. Я б порадила переглянути ці розділи MeSH, звернути увагу на те, які рубрики там є. Гадаю, що доцільним було б використання рубрик з розділу V (Характеристики публікацій):
БИОГРАФИЯ
ГОДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
БИОБИБЛИОГРАФИЯ
ИНТЕРВЬЮ
КНИЖНЫЕ ОБЗОРЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПИСЬМО
та інших.
Для статті "Муковісцидоз у дітей: помилки ранньої діагностики та їх аналіз / О. М. Охотнікова, Ю. І. Гладуш, Т. П. Іванова [та ін.]" з №9/10 доцільно було б використати рубрику ПУБЛИКАЦИЯ ПОВТОРНАЯ.


Не знаю, яке враження від цих графіків буде у Вас. На мою думку, 50% використання рубрик - поганий результат. Предметизатори повинні вивчати MeSH краще. Необхідні спеціальні заняття або повідомлення про нові рубрики, помилки викорстання та ін.

Початок тут
Про MeSH та MeSH-мішанину в каталогах медичних бібліотек України

Немає коментарів:

Дописати коментар