3 лист. 2015 р.

Деякі відмінності оригінального та рос.MeSH

В ІРБІСі MeSH – це база даних, яка має записи 3х видів:
1) дескриптори (або предметні рубрики)
2) синоніми (записи містять посилання на дескриптор)
3) службові записи, наприклад, є запис з переліком модифікаторів.
Абсолютно не згодна з авторами статей про MeSH (на жаль, їх багато), які пишуть, що "Структура тезауруса MeSH має дві частини : 1. Алфавітний перелік термінів із перехресними посиланнями (дескриптори (або предметні рубрики) та модифікатори (або підрубрики), інші терміни (синоніми або семантично пов’язані терміни; 2. Ієрархічна структура («дерево») налічує 11 рівнів."
Друкована версія MeSH дійсно мала 2 частини, в першій рубрики розташовані за абеткою, у другій – відповідно до структури MeSH-дерева.
MeSH – це інформаційно-пошуковий тезаурус! Тобто це база даних, що зберігає інформацію про терміни та зв’язки між ними.

В ІРБІС запис, який містить дескриптор, має таку структуру (в дужках вказані назви полів оригінального MeSH)
Поле 1 – назва дескриптора англійською (MeSH Heading, preferredConcept)
Поле 2 – назва дескриптора російською
Поле 3 (може повторюватись) – код/коди (визначають ієрархію, місце/місця дескриптора в дереві) (Tree Number)
Поля 13 та 14 – модифікатори, які можна застосовувати з даним дескриптором (англ. та рос мовами) (Allowable Qualifiers)
Поле 20 – анотація (в цьому полі може бути переклад як Annotation, так і Scope Note)
Поле 8 (може повторюватись) – синоніми (Entry Term)
Поле 4 (може повторюватись) – посилання "див. також" (See Also)
Поле 44 (може повторюватись) – посилання "див." (Related From)

Структура запису US-MeSH інша. Для скачування з сайту NLM MESH доступний у форматах XML та  MARC. Зрозуміло, що структура записів в цих форматах різна. Є відмінності і у змісті інформації. З тим, щоб пояснити різницю US-MeSH та рос-MeSH наведу перелік основних полів.

MeSH Heading (поле 1 ірбіс-MESH)
Tree Number (поле 3 ірбіс-MESH)
Allowable Qualifiers (поле 13 ірбіс-MESH)
Annotation (поле 20(?) ірбіс-MESH)
Scope Note (поле 20(?) ірбіс-MESH)
Entry Term (поле 8(?) ірбіс-MESH)
Related From (поле 44(?) ірбіс-MESH)
See Also (поле 4 ірбіс-MESH)
History Note
Date of Entry
Unique ID

На мою думку, великою помилкою є видалення з рос-MESH Unique ID дескриптора.

Порівняйте анотації ориг.-MESH та рос.-MESH, зверніть увагу, що анотація ориг-MESH містить активні посилання на інші рубрики MESH:
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2015/MB_cgi?mode=&index=8794

US-MeSH
Myocarditis
Inflammatory processes of the muscular walls of the heart ( MYOCARDIUM) which result in injury to the cardiac muscle cells ( MYOCYTES, CARDIAC). Manifestations range from subclinical to sudden death ( DEATH, SUDDEN). Myocarditis in association with cardiac dysfunction is classified as inflammatory CARDIOMYOPATHYusually caused by INFECTION, autoimmune diseases, or responses to toxic substances. Myocarditis is also a common cause of DILATED CARDIOMYOPATHY and other cardiomyopathies.

Рос.-MeSH
МИОКАРДИТ
воспаление сердечной мышцы
Незалежно від того, є анотація в рос-MeSH чи нема, її не бачать ані читачі, ані каталогізатори.

Для допитливих. Порівняйте записи

Приклад 1.
US-MeSH https://www.nlm.nih.gov/mesh/2016/download/2016DescAsciiExample.txt
або http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=CALCIMYCIN
або https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2015/MB_cgi?mode=&term=CALCIMYCIN
рос-MeSH  (видалила лише підрубрики, у txt-записі з сайту NLM їх теж немає)
#1: CALCIMYCIN
#3: D03.438.221.173
#2: КАЛЬЦИМИЦИН
#8: A-23187
#20: антибиотик

Приклад 2.
US-MeSH https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2015/MB_cgi?mode=&term=MYOFIBRILS
або
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=MYOFIBRILS
рос.-MeSH  (видалила лише підрубрики)
#1: MYOFIBRILS
#2: МИОФИБРИЛЛЫ
#8: МИОФИБРИЛЛОМЕР
#20: A 11 модиф за исключением /цитол; /генет разреш; не включает мышечные волокна ( = МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА СКЕЛЕТНЫЕ или специф)
#4: МЫШЕЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ
#44: МИОЦИТЫ СЕРДЕЧНЫЕ
#3: A10.690.552.875
#3: A11.284.430.214.190.750.620
#3: A11.620.249.850
#3: A11.620.500.500
Зверніть увагу, у записах з сайту NLM в одному випадку синонім (Entry Term) лише Myofilaments, у другому є ще Myofibril, Myofilament (однина-множина)

Немає коментарів:

Дописати коментар