23 жовт. 2015 р.

Про MeSH та MeSH-мішанину в каталогах медичних бібліотек України

Стаття про MeSH була задумана ще у 2011 р., і тоді ж були зроблені деякі підрахунки з використанням зведеного каталогу статей з періодичних видань медичних бібліотек України 2011 р. (далі – ЗК2011), а також ілюстрації до статті. З різних причин написання цієї статті відкладалось. У травні 2012р. під час конференції у Полтаві відбулась розмова з колегами, які спробували переконати мене, що від MeSH доцільно відмовитись, бо його "використання нічого не дає", тим більше, що використовувати треба застарілий MeSH. На жаль, я тоді не змогла навести достатньо переконливих доказів, що навіть застарілий MeSH краще, ніж ключові слова; а для себе зазначила, що стаття про застосування MeSH в бібліотеках України вкрай необхідна. Але тоді знов не судилося.

Зараз вирішила опублікувати свої нотатки до статті. Плекаю надію, що мої дослідження будуть комусь цікаві та корисні.


Вступ 

Проблеми, пов’язані з використанням MeSH, носять об’єктивний та суб’єктивний характер. З одного боку, до суттєвих помилок у предметизації приводить погана підготовка спеціаліста, елементарне незнання MeSH та методики предметизації, невміння використовувати програмне забезпечення та інтернет-ресурси для цілей предметизації. З іншого боку, програмне та лінгвістичне забезпечення, яке використовує предметизатор не завжди відповідає потребам та може містити помилки.

Всі медичні бібліотеки України використовують MeSH. Але результати предметизації іноді дуже різняться, а від так й можливості  віднайдення необхідної інформації будуть різними. Особливо помітним це стає у корпоративних ресурсах, зведених каталогах.
Найвпливовішими чинниками є:
-         кваліфікація предметизатора
-         програмне забезпечення (версія Ірбіс)
-         лінгвістичне забезпечення (версія MeSH)

У перших версіях Ірбіс не було вбудованого MeSH. Тому бібліотеки, які найперші придбали Ірбіс могли вносити назви дескрипторів-модифікаторів лише вручну, орієнтуючись на друковане видання "Медицинские предметные рубрики : аннот. алфавит. список. Рус. версия тезауруса MeSH Нац. мед. б-ки США / ГЦНМБ; Отв. за вып. Б.Р.Логинов, В.В.Вьюгин, Н.Ф.Ломова и др. - М. , 2000". Ніхто не міг тоді передбачити, які підполя в подальшому будуть використані для кодів, модифікаторів, англійської назви дескриптора.

Перші версії Ірбіс, які мали вбудований MeSH, були "ідеальними" для роботи з MeSH. У подальшому розробники ІРБІС вирішили скоротити кількість кодів рубрики до одного коду. Навіть при наявності більшого числа кодів у базі, в запис додається лише один код. Це унеможливлює адекватний пошук за деревом, тобто можна віднайти термін=рубрику як ключове слово, без урахування нижчих рівнів.

Для прикладу наведу декілька варіантів з ЗК2011 для рубрики "АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ":
  • ^AАСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ /диагн /тер/проф.
  • ^AАСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ /у детей /лек тер /реабил
  • ^AАстма бронхиальная^Bдиагн^Cреабил^Dультрасон
  • ^AАСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ^K<C08.127.108><C08.381.495.108><C08.674.095><C20.543.480.680.095>^M<ЭЛ><ЭП>^BASTHMA
  • ^KC08.127.108^AАСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ^BASTHMA^M<ГЕ><ЛТ><ЭЛ>
В Ірбіс-32 для MeSH могли використовуватися поля 606 та 605, в Ірбіс-64 - поля 996, 995. Для зведеного каталогу всі названі поля записувалися у поле 606 (MeSH-головна).

Підполе А поля 606 – Дескриптор MeSH російською мовою
Підполе В поля 606 – для бібліотек, які використовують вбудований MeSH - дескриптор MeSH англійською мовою, для решти - модифікатор
Підполя С, D, E, G, Н, O - для бібліотек, які НЕ використовують вбудований MeSH - модифікатори
Підполе M поля 606 –  для бібліотек, які використовують вбудований MeSH - модифікатори
Підполе К поля 606 – для Ірбіс-32: Коди Дескриптора, для Ірбіс-64 – лише один код
Порядок розміщення підполів ніякого значення не має.

Пошук за рубриками MeSH у ІРБІС 2003.2. Є можливість вибрати потрібну гілку дерева (зазначити включати/не включати нижчі рівні) та підрубрики.ІРБІС64 вер.2014.1демо
Читати "Про MeSH та MeSH-мішанину" далі:Немає коментарів:

Дописати коментар