23 жовт. 2015 р.

Про MeSH-мішанину

Продовження.  Початок тут - http://eidea-lib.blogspot.com/2015/10/mesh-mesh.html

На малюнку вище схематично зображено як рубрики MeSH відображаються у зведеному каталозі статей з періодичних видань 2011 р.

Коло рожевого кольору – база рубрик MeSH. В базі MeSH-2010 26252 рубрки. Не всі рубрики MeSH використовуються при предметизації. Це залежить як від наявності літератури, так й від кваліфікації предметизатора. Наприклад, у бібліотеках України навряд чи знайдеться стаття про медицину в Нунавут (Канада), а рубрика "Нунавут" є. Нема у ЗК2011 жодної статті з рубрикою "ДОУЛЫ" (спеціалісти, які не є медичними працівниками та надають інформаційну, емоційну і фізичну підтримку в період вагітності, пологів і на початку материнства всім членам сім'ї). Доули в Україні є. Статті про пологи поза медичним закладом (пологи у воді), без супроводу медичного працівника (але з доулом) я бачила. Інший приклад – рубрика "ЛИЧНОСТИ ВЫДАЮЩИЕСЯ". З такою рубрикою лише 11 статей у ЗК2011. На мій погляд статей про видатних осіб є значно більше.

Цифрою 1 на схемі позначено рожевий сегмент кола – рубрики MeSH, які не використовувалися у ЗК2011 (13212 рубрик, 50,33%).

Цифрою 2 (сегмент бузкового кольору) позначено рубрики, які використовувалися у ЗК2011 (13040 рубрик, 49,67%). Вони могли вводитися з бази MeSH, або вручну. На схемі це умовно позначено пунктирною лінією.

Цифрою 3 (сегмент сірого кольору) – рубрики з ЗК2011, які не входят до MeSH2010.

Чому цифри подаються для MeSH2010?
Відповідно до договору з ЦНМБ 2012 р. ННМБУ передала медичним бібліотекам України MeSH, який отримала як iso-файл у 2011 р. За словами співробітників ЦНМБ, підготовка росMeSH триває рік. Тобто з 2012 й по нині у бібліотеках України (з АБІС Ірбіс) використовується MeSH 2010 року. Він містить 26252 рубрики. З них, у ЗК2011 використано 49,67%.

Оскільки MeSH змінювався, в т.ч. змінювались назви рубрик (як в оригінальному MeSH, так й в російському), не всі рубрики, які є у ЗК2011, є у MESH-2010. Такі приклади наведені у таблиці нижче. У стовпчику "Сучасна назва (англ.)" навмисно не вписана назва, якщо вона в оригінальному MeSH не змінювалась, щоб наочно виокремити випадки зміни назви у рос-MeSH.

10 найуживаніших неMeSH2010-рубрик, введених невручну


Назва рубрики в ЗК2011 (рос.)Назва рубрики в ЗК2011 (англ..)Кіль­кість статейСучасна назва (англ.)Сучасна назва (рос.)ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙCEREBROVASCULAR ACCIDENT2662StrokeИНСУЛЬТПРЕСТАРЕЛЫЕAGED2412
ПОЖИЛЫЕМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯDELIVERY OF HEALTH CARE1771
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙDIABETES MELLITUS, NON-INSULIN-DEPENDENT1572Diabetes Mellitus, Type 2ДИАБЕТ САХАРНЫЙ, ТИП 2ХИРУРГИЯSURGERY1518General SurgeryОБЩАЯ ХИРУРГИЯАНТИБИОТИКИANTIBIOTICS932Anti-Bacterial AgentsАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВАПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХРОНИЧЕСКАЯKIDNEY FAILURE, CHRONIC779
ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, ХРОНИЧЕСКАЯГРИППINFLUENZA889Influenza, HumanГРИПП ЧЕЛОВЕКАДЕТИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯCHILD HEALTH SERVICES642
ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫМОЧЕПОЛОВЫЕ БОЛЕЗНИUROGENITAL DISEASES559


  • Female Urogenital Diseases
  • Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications
  • Male Urogenital Diseases

  • МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНСКОЙ БОЛЕЗНИ
  • МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНСКОЙ БОЛЕЗНИ И ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
  • МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ МУЖСКОЙ БОЛЕЗНИ


ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 20 ВЕКАHISTORY OF MEDICINE, 20TH CENT.526History, 20th CenturyИСТОРИЯ 20 ВЕКА


З таблиці зрозуміло, що під час пошуку статей про певну хворобу людей у віці 65-79 років, слід робити пошук і для ПРЕСТАРЕЛЫЕ, і для ПОЖИЛЫЕ. З урахуванням того, пошук повинен бути перехресним (хвороба + ПРЕСТАРЕЛЫЕ та хвороба+ПОЖИЛЫЕ), то автоматично отримати відразу один список, який можна роздрукувати/передати буде складно.

Зрозуміло, що у випадках введення назви MeSH-рубрики вручну, вірогідність появи неMeSH-рубрики зростає. Але як не дивно, є чимало випадків коли правили рубрики введені з MeSH-бази (збереглися коди та англ.назва). Таких випадків я нарахувала 1640 (за назвами рубрик). Щоправда, у них входять й ті, що виникли через зміну рос.назви рубрики (див. таблицю вище). Що саме виправляли встановлюється з MeSH-коду. В оригінальному MeSH у разі зміни назви рубрики ЗАВЖДИ змінюється її код/коди.

Приклади рубрик з ЗК-2011, які виправлялися предметизатором

606а в ЗК2011

606в у ЗК2011

рік видання

кількість випадків

що виправляли у 606а

що виправляли у 606в

АБОРТ

ABORTION

2005-2008

64

АБОРТ САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ

ABORTION, SPONTANEOUS

ГИПЕРТЕНЗИЯ (У ДЕТЕЙ)

HYPERTENSION

2009

3

ГИПЕРТЕНЗИЯ


ПНЕВМОНИЯ (У ДЕТЕЙ)

PNEUMONIA

2009

3

ПНЕВМОНИЯ


\МОЛОДЕЖЬ

HOMELESS YOUTH

2005

1

БЕЗДОМНАЯ МОЛОДЕЖЬ


ЖЕЛУДКА РАК

LINITIS PLASTICA

2002


ЖЕЛУДКА РАК ДИФФУЗНЫЙ


ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ

DENTAL PROSTHESISЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ


ВОЙНА (1941-1945)

WAR

2004
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ (У ДЕТЕЙ)


ОСТЕОМИЕЛИТ (У ДЕТЕЙ)


МЕНИНГИТ(У ДЕТЕЙ)


СЕРДЦА БОЛЕЗНИ (У ДЕТЕЙ)


ОРТОДОНТИЯ (У ДЕТЕЙ)


МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ВЫВОРОТ (У ДЕТЕЙ)


ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ (У ДЕТЕЙ)


ТЕКОМ/ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

THECOMA

2003

2

ТЕКОМА


І насамкінець приклад невірного використання рубрики ТЕКОМА (гормонально-активна пухлина яєчника, що утворюється з тека-клітин). Таку рубрику мають 2 статті "Використання імунокоригуючих властивостей препарату Теком в патогенетичній терапії та реабілітації ревматоїдного артриту у дітей" та "Оптимізація лікування дітей з бронхолегеневою патологією при використанні препарату Теком". Предметизатор, який використовував вбудований MeSH, прибрав літеру "а" на кінці та дописав "терапевтическое применение".

Читати далі
Помилки рос-MeSH
Деякі відмінності оригінального та рос.MeSH

Початок тут

  1. Про MeSH та MeSH-мішанину в каталогах медичних бібліотек України
  2. Антологія бібліографічного запису однієї статті

Немає коментарів:

Дописати коментар