Мої публікації

  2013

 1. Про бібліотеки та бібліотечні акції просто неба-2013 // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 20 липня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/07/20/про-бібліотеки-та-бібліотечні-акції-п/
 2. Три способи створити логотип бібліотеки // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 7 червня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/06/07/три-способи-створити-логотип-бібліот/
 3. По здоров’я – у бібліотеку // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 3 червня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/06/03/по-здоровя-у-бібліотеку/
 4. Бібліотеки надсилають послання у майбутнє // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 21 травня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/05/21/бібліотеки-надсилають-послання-у-май/
 5. У США нагородили найкращі бібліотеки [Електронний ресурс] // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 17 травня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/05/17/у-сша-нагородили-найкращі-бібліотеки/
 6. Бібліотека як туристичний об'єкт [Електронний ресурс] // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 9 травня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/05/09/бібліотека-як-туристичний-обєкт/
 7. Вікіпедист у бібліотеці [Електронний ресурс] // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 30 квітня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/04/30/вікіпедист-у-бібліотеці/
 8. Бібліотеки – порадники з питань працевлаштування та профорієнтації [Електронний ресурс] // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 29 квітня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/04/29/бібліотеки-порадники-з-питань-праце/
 9. Квітневі бібліоночі [Електронний ресурс] // Блог УБА з адвокації. - 2013. - 26 квітня. http://advocacyuba.wordpress.com/2013/04/26/квітневі-бібліоночі/
 10. 2012

 11. Нежурбіда, Г.Г. Про стан інформатизації та комп'ютеризації медичних бібліотек України: за результатами анкетування // Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., Полтава, 16-17 травня 2012 р. – Полтава, 2012. – С. 30-35.
 12. 2011

 13. Нежурбіда, Г.Г. Веб 2.0 в медичних бібліотеках України // Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної фармацевтичної галузі України : традиційний та інноваційний шляхи розвитку : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 26-27 травня 2011 р. – Х., 2011.- C.13-17.
 14. 2008

 15. Остапенко, Т. Поцифрування фондів цінних та рідкісних видань: передпроектна підготовка / Т. Остапенко, Г. Нежурбіда // Наук. праці Нац. бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – Вып. 22. - С .213-223.
 16. Остапенко, Т.А. Оцифрування фондів цінних та рідкісних видань: передпроектна підготовка / Остапенко Т.А., Нежурбіда Г.Г. // Медичні бібліотеки як соціальні інформаційні бази медичної науки та охорони здоров'я : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 14-16 травня 2008 р. / Нац. наук. мед. бібліотека України. - К., 2008. - С .61.
 17. Нежурбіда, Г. Використання документно-інформаційних та онлайнових ресурсів Фонду президентів України / Г. Нежурбіда, С. Польовик // Наук. праці Нац. бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – Вып. 22. – С. 7–18.
 18. 2007

 19. Нежурбіда, Г.Г. Веб-сайти медичних бібліотек України : основні концепції побудови та тенденції розвитку // Мед. бібліотеки України на шляху до суспільства знань : матеріали наук.-практ. конф., 15-17 трав. 2007 р. – К., 2007. – C. 49–60.
 20. 2006

 21. Нежурбіда, Г. Функциональные требования к системам долговременного хранения документов // Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып. 4. — К., 2006. – C.212-224.
 22. Польовик, С.М. Бібліотечна статистика як основа планування розвитку фонду / С.М. Польовик, Г.Г. Нежурбіда // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практичної конф. (м. Київ, 16-18 травня 2006 р.). – К.,2006.– С. 71-72.
 23. 2005

 24. Нежурбіда, Г.Г. Електронні інформаційні ресурси Фонду президентів України: стан та перспективи розвитку / Г. Г. Нежурбіда, С. М. Польовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С.21-28.
 25. Нежурбіда, Г.Г. Роль национальных библиотек в сохранении Интернет-ресурсов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2005. – №3. – С. 59–61
 26. Нежурбіда, Г.Г. Проблема збереження електронних документів у фондах бібліотек // Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: Проблеми і перспективи: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-18 березня 2005 р.). – Т.2. – К., 2005. – С. 191-192
 27. Нежурбіда, Г.Г. Організація бібліотечних онлайнових виставок (на прикладі бібліотечно-архівної колекції "Фонд президентів України") / Г. Нежурбіда, С. Польовик // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
  Вып. 14. – К., 2005. – С. 374-385.
 28. Нежурбіда, Г.Г. Обеспечение сохранности электронных документов в библиотеках // Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып. 3. — К., 2005. – C.131-140.
 29. Нежурбіда, Г.Г. Комплектування архівів Інтернет-ресурсів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практичної конф. (м. Київ, 17-18 травня 2005 р.) Ч.1. – К.,2005. – С. 160-161.
 30. 2004

 31. Нежурбіда, Г.Г. Принципи формування архівів веб-ресурсів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики: Тез. Докл. Міжнар. наук.-практична конф. (м. Київ, 25-27 травня 2004 р.). – К.,2004. – С.156-158.
 32. Нежурбіда, Г.Г. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до Інтернет-ресурсів // Науково-технічна інформація.– 2004.– № 2. – С. 64-68.
 33. 2003

 34. Нежурбеда, Г.Г. Архивы Интернет-ресурсов в национальных библиотеках: принципы формирования и тенденции развития // Электронные информационные ресурсы: Проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования: Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф.: (Киев, 7-8 октября 2003). – К., 2003. – C. 39-41.
 35. Нежурбеда, Г.Г. Создание архивов Интернет-документов как новая задача национальных библиотек // Научные и технические библиотеки. – 2003. – № 2. – С. 64-71.
 36. 2002

 37. Нежурбіда, Г. Електронні ресурси: законодавче забезпеченя формування фонду та використання в бібліотечно-інформаційній практиці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 9. – К., 2002. – С. 508-518.
 38. Нежурбеда, Г.Г. Создание архивов Интернет-документов как новая задача национальных библиотек // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1. — С. 193-198.
 39. 1992

 40. Бобко, Н.А. Эффективность работы энергоблока и многодневные биоритмы человека / Н.А. Бобко, А.В. Карпенко, Г.Г.Кузьминова // Электрические станции. – 1992. - № 2. – С. 45-50.
 41. 1991

 42. Карпенко, А.В. Повседневный мониторинг работоспособности операторов: актуальность, проблемы и специфика решения / Карпенко А.В., Бобко Н.А., Григорусь А.Г. и др. // Индивидуальные психофизиологические особенности человека и профессиональная деятельность: Тез. докл. (Черкассы, 13-15 ноября 1991 г.). – К.; Черкассы, 1991. – С.112-114.
 43. 1990

 44. Карпенко, О.В. Факторна структура коливань психофізіологічних показників при виконанні розумової праці / Карпенко О.В., Досичев В.В., Бобко Н.А. та ін. // Розвиток фізіології в Українській РСР за 1986-1990 роки: зб. матеріалів ХІІІ з'їзду Укр. фізіол. т-ва ім.І.П.Павлова (Харків, 17-21 вересня 1990 р.). – Т.1. – К.: Наук. думка., 1990. – С.137-138.
 45. Карпенко, А.В. Автоматизация психофизиологических исследований эффективности операторской деятельности / Карпенко А.В., Григорусь А.Г., Бобко Н.А. и др. // Экстремальная физиология, гигиена и средства индивидуальной защиты человека: тез. докл. III Всесоюз. конф. (25-27 сент. 1990 г.). – М., 1990. – С.437-474.
 46. Карпенко, А.В. Автоматизированная система контроля текущей умственной работоспособности операторов энергопредприятий на базе персональных ЭВМ / Карпенко А.В., Досычев В.В., Кузьминова Г.Г. // Экстремальная физиология, гигиена и средства индивидуальной защиты человека: тез. докл. III Всесоюз. конф. (25-27 сент. 1990 г.). – М., 1990. – С.474-475.

Немає коментарів:

Дописати коментар