Про мене

Галина Георгіївна Нежурбіда


Досвід роботи

Вітрильницька академія
2014-2016      Менеджер проектів

Створення курсів дистанційного навчання у системі Moodle.


Національна наукова медична бібліотека України
2008-2012      Заступник генерального директора з науково-інформаційних технологій
2007-2008      Зав.відділу наукових інформаційних технологій

Організаційна робота по створенню корпорації медичних бібліотек України з розпису періодичних видань. Розробка технологій обміну бібліографічними записами, у тому числі поширення записів через RSS. Формування зведеного каталогу статей з медичних періодичних видань. Створення та ведення Форуму медичних бібліотек України http://medlibforum.at.ua/forum/. Розроблені та впроваджені:
- технологія створення Імідж-каталогу Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки,
- веб-сервіс MESH-навігатор для бібліотечних працівників,
- авторитетний файл та веб-довідник «Імена в історії української медицини» (реалізація на Веб-Ірбіс v.3.40, Apache),
- технологія створення веб-архіву інтернет-ресурсів. Створено архів авторефератів російських дисертацій з медицини та суміжних наук (21 тис. документів).
.

Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського
1992-2007                  молодший науковий співробітник, науковий співробітник

Робота у відділах автоматизації, національної бібліографії, Фонді президентів України.

Впровадження автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем «Бібліотека», «Марк». Розробка програмного забезпечення для створення бібліографічних покажчиків (FORTRAN). Участь у підготовці бібліотечних організаційно-методичних документів. Наукова робота: вивчення передового досвіду (вітчизняного та зарубіжного), збір фактів, їх аналіз та систематизація, вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку. Участь у семінарах та конференціях з доповідями. Підготовка матеріалів для планів та звітів.

Київський НДІ Гігієни праці та профзахворювань
1986-1992                                     Інженер-програміст, молодший науковий співробітник

Статистична обробка експериментальних даних. Розробка програмного забезпечення для психофізіологічного тестування і прогнозування розумової працездатності.

Київський інженерно-будівельний інститут
1988-1989                  Стажист-викладач
Викладання курсу «Програмування»

Освіта
1983-1988                 Київський національний університет будівництва та архітектури
Автоматизовані системи управління, спеціальність «інженер-системотехнік»

2013                           Національний авіаційний університет
Веб-дизайн

2017                           Prometheus
Соціальне підприємництво

Немає коментарів:

Дописати коментар