19 квіт. 2013 р.

Логотип бібліотеки. Частина 1: Навіщо потрібен логотип бібліотеці та навіщо його реєструвати?


Розпочати розповідь про те, як створити логотип бібліотеки, варто з визначення поняття "логотип". У ході підготовки цього посту я зустрічала такі фрази: "Законодавство України не оперує поняттям "логотип"",  "визначення терміну "логотип" у законодавчих актах України немає". Це не так.
Пошук у базі "Законодавство" на Офіційному веб-порталі Верховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws) дає 589 документів, у тексті яких зустрічається слово "логотип". Визначення терміну "логотип" є у Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12) : "логотип (фірмовий,   торговий  знак)  -  будь-яка  комбінація позначень   (слова,   літери,   цифри,   зображувальні   елементи, комбінації  кольорів),  які  придатні для вирізнення ефірного часу однієї  телерадіоорганізації  від  іншої".
Чимало фахівців-юристів у своїх публікаціях пишуть про недоцільність ототожнення понять логотип, фірмовий знак та торговий знак, а також про наявні у чинному законодавстві України прогалини та колізії як між нормами Цивільного та Господарського кодексів України, так і між внутрішніми нормами цих кодексів та спеціальних законодавчих актів.
Чинним Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" установлена назва "знак для товарів і послуг", Цивільним кодексом України
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1366031302855002) - "торговельна  марка" – "будь-яке  позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг),  що виробляються (надаються) однією особою,  від товарів (послуг),  що  виробляються  (надаються)  іншими  особами.  Такими позначеннями   можуть   бути,   зокрема,   слова,  літери,  цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів".  У деяких статтях Цивільного кодексу ці два поняття вживаються разом, одне з яких наводиться в дужках – "торговельні марки  (знаки для товарів і послуг)".
Розгляд цих питань не є метою цього посту, тому при читанні прошу вважати синонімами терміни "логотип", "знак для товарів та послуг", "торговельна марка".
Слід знати й термінологію дизайнерів:
Фірмовий знак
Логотип - оригінальне графічне зображення назви.
Фірмовий знак - унікальний ідентифікаційний графічний елемент.
Фірмовий блок - оригінальне розташування логотипа та фірмового знака, відносно один одного.
Фірмовий блок
Емблемою називають як незареєстрований логотип, так й інше стилістичне подання  зображення логотипа. Приклад з статті http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=011:
Ліворуч – логотип, праворуч – емблема, об'ємне зображення логотипа.
Фірмовий блог та гасло
Логотип є елементом фірмового стилю.
Про фірмовий стиль повинна бути окрема розмова.
Поруч з логотипом або фірмовим блоком можуть розміщувати девіз (гасло, слоган).
Бібліотека-підрозділ установи може й повинна мати свій логотип, але краще, щоб його стиль відповідав фірмовому стилю установи. Найпростіше цього досягти обираючи кольори фірмового стилю установи.

Ідеальний логотип повинен виконувати такі основні функції:
1. Ідентифікаційну (визначає приналежність, ототожнює з певною установою, організацією, заходом, товаром або послугою).
2. Репрезентативну (представляє, відображає особливості).
3. Фатичну (встановлює та підтримує контакт). Фатична комунікація (дослівно - беззмістовна, пуста) - це обмін неінформативними з погляду реальної комунікації повідомленнями, які виконують важливу роль та найчастіше відносяться до етикету.
4. Експресивну (візуальне повідомлення місії компанії).
5. Імпресивну (враження від побаченого: впливає на споживача, викликає позитивні емоції).
6. Поетичну (емоційно закликає).

Вимоги до логотипа:
- унікальність;
- стиль;
- лаконічність;
- універсальність;
- привабливість;
- оригінальність;
- запам'ятовуваність;
- гарна читаємість:
- асоціативність;
- виразність;
- функціональність.

Одна із заповідей дизайнерів говорить: "Дивись як зроблено в інших і роби ще краще!". Першу частину фрази (до "і") належить виконувати всім, хто захоче зареєструвати логотип, або точніше – знак для товарів та послуг. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12) "не можуть бути зареєстровані як знаки позначення,  які  є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію…".  Цей закон визначає термін "знак для товарів і послуг",  або просто "знак", як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Об'єктом знака може бути будь-яке позначення  або будь-яка комбінація  позначень.  Такими позначеннями можуть бути,  зокрема, слова,  у тому числі власні імена,  літери,  цифри,  зображувальні елементи,   кольори  та  комбінації  кольорів,  а  також  будь-яка комбінація таких позначень.
Право власності на знак  засвідчується  свідоцтвом.  Строк дії  свідоцтва  становить  10  років  від  дати  подання заявки до Установи  і  продовжується  Установою  за   клопотанням   власника свідоцтва  щоразу  на  10 років. У даному випадку Установа  -  центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну  політику  у  сфері  інтелектуальної  власності.
Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг  формує  Державна служба інтелектуальної власності України. Відповідна база даних - на сторінці ДП "Український інститут промислової власності" http://www.uipv.org/ua/bases2.html, після слів "Знаки для товарів і послуг" оберіть "БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"". На сьогодні в цій базі є логотип лише однієї бібліотеки – Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук. Але це не означає, що аналіз поданого на реєстрацію зображення обмежиться лише пошуком відповідних знаків серед бібліотек. Схожі до бібліотек знаки можуть мати видавництва, книготорговельні організації, архіви, асоціації, Книжкова палата тощо. Тому слід ознайомитися з усіма зареєстрованими знаками потенційних конкурентів ще до початку розробки власного. Слід враховувати й те, що процедура реєстрації знака (стандартна, не прискорена) триває 12-18 місяців, а також п.6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" "право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату  пріоритету…". Тобто є знаки, які на час перегляду бази не будуть занесені до неї.
Процедуру реєстрації знаку варто доручити патентному повіреному. Знайти патентного повіреного у Вашому місті допоможе база, розташована на Офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України http://sips.gov.ua/ua/attorneys_register_2.html.
Для чого реєструвати логотип? Припустимо Ви витратили час або гроші на розробку логотипа, та прикрашаєте їм свої видання, сторінки веб-сайту тощо. Якщо знак товарів та послуг не був зареєстрований, то будь-хто може зареєструвати його як свій, а згодом подати на Вас у суд. Такі випадки непоодинокі. Використовуються у тому, числі для швидкої "розкрутки" або додаткової реклами компанії, яка подає в суд.
На мій погляд, лідером судових позовів пов'язаних з логотипом є фірма Adidas. Мова йде не про незаконне використання товарного знака, а про позови щодо використання двох, трьох, чотирьох смуг:


Для того, щоб введення в тему "Логотип" було хоч трішки приємним, пропоную ознайомитись з логотипами з всесвітнього конкурсу логотипів Wolda (World Logo Design Annual) http://www.wolda.org/showcase/professional – справжніми шедеврами дизайнерської думки (див. вимоги до логотипів). Зверніть увагу, що доступні для перегляду роботи переможців 2008-2010 рр. у двох номінаціях - Wolda Professional та Wolda Talent (конкурс студентських робіт).

P.S. Дякую за лист Вікторії. Мені дійсно дуже важливі Ваша підтримка та поради про що краще розповісти у наступних постах. Впевнена, що бібліотекарі можуть самі, за короткий час опанувати нові технології, за які фірми просять чималі кошти, а згодом, надавати читачам відповідні консультації, а можливо й впровадити нову бібліотечну послугу.
Наступний пост з серії "Як створити логотип бібліотеки" буде про спеціалізовані комп’ютерні засоби для створення логотипів. Планую також опублікувати підбірку логотипів бібліотек, інформацію про деякі скандали, пов’язані з логотипами.

Немає коментарів:

Дописати коментар